Financiering

De Direct-trial wordt gefinancierd door een ZonMW doelmatigheidssubsidie.